Bagrem Commerce

Dobrodošli na našu početnu stranicu!


TPP‚‚Bagrem Commerce‚‚ DOO Horgoš je drvoprerađivačka firma osnovana 1993. godine kao porodično preduzeće i prvenstveno radi kao pilana. Firma se nalazi na severu Srbije, u Horgošu, pograničnom naselju sa Republikom Mađarskom. KONTAKTIRAJTE NAS!

Skype Ponedeljak - Petak 6.30 - 14.00

O nama

TPP‚‚Bagrem Commerce‚‚ DOO Horgoš je drvoprerađivačka firma osnovana 1993. godine kao porodično preduzeće i prvenstveno radi kao pilana. Firma se nalazi na severu Srbije, u Horgošu, pograničnom naselju sa Republikom Mađarskom. Poslovanje firme je u početku obuhvatalo kupoprodaju šuma, balvana i prodaju ogreva. Zahvaljujući uspešnoj poslovnoj politici firme, profesionalnom menadžmentu i naravno radnicima došlo je do napretka, te je danas naše preduzeće razvijena i dobro opremljena pilana u kojoj posluje već i druga generacija vlasnika. Tehničko-tehnološka oprema firme obuhvata niz mašina potrebnih za rad našeg industrijskog postrojenja namenjenog primarnoj preradi drveta. Većinu ulaganja ostvarili smo sopstvenim snagama, a nedavno smo pomoću uspešno realizovanog projekta nabavili modernu mašinu za naše pilansko postrojenje. Iako se više ne bavimo kupoprodajom, nudimo široku paletu proizvoda rezane građe. Naša firma je u neprekidnom razvoju zahvaljujući stalnim kao i novim poslovnim partnerima i naravno zahvaljujući profesionalnoj angažovanosti svih svojih zaposlenih.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Prerada

Trupce nabavljamo od domaće ,,Vojvodina šume” šumskog gazdinstva. Robu dovozimo brodom, a potom svojim kamionima prevozimo do našeg prerađivačkog mesta. Nakon što trupce istovarimo sledi proces prerade koji uključuje:

  • Prvo sečenje koje počinjemo horizontalno, sečenjem na trakastoj testeri i nakon toga materijal ide dalje na razne druge mašine.
  • Sledeće mašine vrše tačno merenje drvnog materijala .Nakon toga pomoću raznih vrsta cirkularnih i drugih mašina za sečenje materijal formiramo tako da postigne potrebnu dimenziju, imajući u vidu optimalnu iskorišćenost. Materijal ide na mašinu za sušenje.
  • Mašina za sušenje poseduje dve komore, a funkcioniše uz pomoć kazana na biomasu velikog kapaciteta koji je u stanju da odjednom suši 50 m3 drveta po komori. Mašina za sušenje ima prilično precizan automatizovan sistem, u skladu sa osnovnim parametrima automatski određuje uslove vezane za ciklus sušenja pod kojim podrazumevamo: proces parenja po određivanju vlažnosti drveta, upravljanje smerom strujanja toplog vazduha, automatsko podešavanje temperature, kondenzaciju i sterilizaciju materijala.
  • Po potrebi osušeni drvni material obrađujemo dalje .Za te potrebe imamo na raspolaganju jednu optimalnu pilu za komadanje koja seče po meri materijal pomoću laserskog čitača za greške i kvalitativne provere određuje kvalitet drveta.
  • Nakon ovoga se vrši pakovanje i transport.

Kontakt

Horgos 24410 - Vladimira Nazora BB

+381-24-792-575 | +381-24-792-340 (FAX)